Inzendtermijn Philip Bloemendal Prijs geopend

De Philip Bloemendal Prijs is een prijs voor jonge journalistieke presentatietalenten tot 30 jaar.

Inzenden kan tot 8 oktober 2018.
De prijsuitreiking is op 13 december. De winnaar ontvangt een geldbedrag van 3500 euro die hij/zij kan besteden aan een studie of opleiding.

Als je je wilt aanmelden dan moet je dit wel afstemmen met je lokale omroep. Als derden (omroeporganisaties, collega’s) iemand willen voordragen, dan kan dat ook. Dat moet wel vooraf met instemming gebeuren.

12 juni

AVG voor lokale omroepen

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in werking getreden, beter bekend als “algemene verordening gegevensbescherming” (AVG) of internationaal als “general data protection regulation” (GDPR). Deze wetgeving gaat grote invloed hebben op het beleid rond het omgaan met persoonsgegevens door bedrijven.

De NLPO heeft een video gemaakt waarin een aantal regels voor lokale omroepen omtrent de AVG worden uitgelegd (NB:deze video is voor intern gebruik en niet voor uitzending):

28 mei